Analogiatekniikka

Nykyisin lähes kaikki mittaus- ja säätöjärjestelmät sekä tietoliikennetekniikka perustuvat puhtaasti digitaalitekniikkaan. Tästä syystä perinteinen analogiatekniikka on jäänyt vähemmälle huomiolle mm. uusien elektroniikan ammattilaisten koulutuksessa. Siksipä todella pätevä analogiasuunnittelija alkaa olla niukkuusresurssi. Vaativissa mittaussovellutuksissa tarvitaan kuitenkin edelleen analogiatekniikkaa signaalin mittauksessa ja esikäsittelyssä, ennen sen muuntamista digitaalimuotoon.

Lisäksi kaikki laitteet tarvitsevat teholähteen, joka nykyään usein ostetaan valmiina moduulina. On kuitenkin lukuisia erikoistapauksia, joissa teholähteeltä tarvitaan niin poikkeuksellisia ominaisuuksia, että sellaista ei kohtuuhintaan ole valmiina saatavilla. Niinpä analogiaelektroniikan taitaja usein yleensä myös pätevä teholähdesuunnittelija.

Nykyaikaiset suunnittelumenetelmät ja käytännön kokemus takaavat, että jo ensimmäinen prototyyppi yleensä toimii vaatimusten mukaan.

Analogiasimulaattorin käyttö on eräs tehokkaimmista tavoista nopeuttaa analogiaelektroniikan suunnittelua ja parantaa sen laatua. Oikein käytettynä simulaattori lyhentää prototyyppien tarvitsemaa laboratiotestausta, vähentää piirilevyjen korjauskierrosten määrää sekä pienentää tuotannossa ilmeneviä komponenttien toleranssiongelmia.

Kaikki tämä on mahdollista, koska suunnittelija on jo piirikaaviota piirtäessään voinut tarkistaa lukuisia yksityiskohtia ja eri kytkentävaihtoehtoja, jotka perinteisellä suunnittelutavalla on suoritettu vasta prototyypin testauksen yhteydessä.